Chung cư OCT1-ĐN2-X1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

0888.550.111