Chung cư OCT1-ĐN2-X1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

0982.315.512